วัดนครเนื่องเขต

วัดนครเนื่องเขต  เดิมชื่อว่า วัดต้นตาล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 โดยนายจันทร นางทรัพย์ และนายแจ่ม พรหมสุวรรณ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชดำริให้มีการขุดคลองแสนแสบ

จากกรุงเทพมหานคร มาถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางที่ขุดคลองมานั้นมาสิ้นสุดที่บริเวณของวัดต้นตาลพอดี ซึ่งคลองในช่วงดังกล่าวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า คลองนครเนื่องเขต อันหมายความว่า สุดเขตพระนคร โดยทางวัดก็ได้เปลี่ยนชื่อตามที่ทรงพระราชทานนามมาเป็น วัดนครเนื่องเขต ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อ่านต่อ

วัดป่าเขาล้อม

วัดป่าเขาล้อม มีหลวงพ่อพันปีศรีตะเคียนทองเป็นพรพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความสูง 3 เมตรยาว 10เมตร แกะสลักจากไม้ตะเคียงทองอายุกว่าพันปี ขุดพบจมใต้ดินมีความลึกกว่า 5 เมตร ขณะสร้างเขื่อนสียัด อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ วักป่าเขาล้อม บ้านหวยนา ตำบลคลองเกรา จังหวัดมีทั้งหมด 7 ปาง และพบว่าบางขอนกลายเป็นหิน จึงสันนิษฐานว่าไม้ตะเคียนเหล่านี้มีอายุนับพันปี ชึ่งทางวัดเจ้าอาวาสวัดป่าเขาล้อมได้เล็งคุณค่าไม้เก่าแก่

จึงดำเนินจัดสร้างแกะสลักเป็นพระพุุทธรูปปางต่างๆโดยเฉพาะปางตรัสรู้ที่มีขนาดหน้าตักถึง 109 นิ้ว ปางปรินิพพานมีความยาว 10 เมตร สูง 3เมตร ชึ่งนับว่าเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทยและแต่ละองคืได้รับการแกะสลักจากช่างฝีมือด้วยความวิตรบรรจง จึงอยากให้สาธุชนได้รน่วมสักการะบูชา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก เป็นของฝากนั้นจะได้มะม่วงคุณภาพดีจากสวนโดยตรง ที่ปราศจากการปลอมปนจากมะม่วงนอกพื้นที่ สามารถผลิตมะม่วงให้มีผิวสวย ขนาดผลที่ตลาดต้องการ สุกสม่ำเสมอ ความหวาน เหมือนกันทุกผล และสามารถวางจำหน่ายได้ทั้งวัน ไม่เน่าเสียง่าย

ตั้งอยู่ที่ 1/6 ม.3 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มะม่วงที่จะถูกนำออกมาวางจำหน่ายในจุดจำหน่ายแห่งนี้นั้นจะเป็นมะม่วงคุณภาพเกรดเดียวกันกับผลผลิตที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ อ่านต่อ