แหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุก คำว่าตะลุมพุก เป็นนามของปลาชนิดหนึ่งที่เคยมีชุกชุมในบริเวณปลายแหลมแห่งนี้ ชาวบ้านเลยเรียกแหลมนี้ว่า   “แหลมตะลุมพุก” จากการมีปลาตะลุมพุกชุกชุมมาจนถึงทุกวันนี้   ปัจจุบันปลาตะลุมพุกในบริเวณปลายแหลมไม่มีแล้ว

“แหลมตะลุมพุก” มีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานในราวรัชกาลที่ 2 , 3 สมัยรัตนโกสินทร์ ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่พวกแรกเป็นชาวไทยอิสลาม เข้ามาทำการประมง   ปัจจุบันมีกุโบ(หลุมฝังศพ) เก่าอยู่หลายแห่ง หลังจากนั้นมีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยทำการค้า มีโรงพระจีนและประชาชนในตำบลมีเชื้อสายแซ่ ต่างๆ พวกสุดท้ายเป็นคนไทยพื้นเมือง

ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประสมทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งทางศาสนาอิสลาม (แม่แหมะ ตาแหลม) คนจีน (ก๋ง) ไทยพุทธ (พ่อท่านลาภ พ่อท่านสว่าง)

ตำบลแห่งนี้ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งไทย จีน อิสลาม มีโรงเรียนจีน วันสำคัญของคนจีนมีธงชาติจีนมากกว่าธงชาติไทย ประชากรอพยพมาอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 800 ครัวเรือน อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *